#

Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Veriliyor!

Tarım Sektöründe çalışanların sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda verim ve kazançlarını artırmak, mısır tarımında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı geliştirmek amacıyla “1000 Çiftçi 1000 Bereket” kurumsal sosyal sorumluluk programı kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Cargill işbirliğiyle verilen eğitimlerin ilki Adana ve Mersin illerinde gerçekleştirilmiştir.

Eğitimde On Dokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Doç Dr. Yeşim Benal ÖZTEKİN tarafından Tarım Makineleri Kaynaklı Kazalar ve Güvenlik & Traktörlerde Devrilme, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Sektöründe Pestisitler, Güvenlik Kültürü ve İlk Yardım Kültürü konuları anlatılmıştır. Ayrıca çalışanların yürüttükleri faaliyetler sırasında ortaya çıkan tehlike ve riskler anlatılarak, alınması gereken önlemlere değinilmiştir.