#

“1000 Çiftçi 1000 Bereket” projesi kapsamında 6 ilde gerçekleştirilen, Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri tamamlanmıştır.

“1000 Çiftçi 1000 Bereket” kurumsal sosyal sorumluluk programı kapsamında, Tarım Sektöründe çalışanların sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda verim ve kazançlarını artırmak, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili farkındalık oluşturmak ve üretimde bu kültürün yerleştirilmesi amacıyla verilen eğitimlerin son aşaması, Konya ve Karaman illerinde tamamlanmıştır.

Son eğitim toplantısında, Daire Başkanımız Sn. Ergün Can açılış konuşması yapmıştır. Konuşmasında; Tarım sektörünün emek yoğun bir sektör olması, kendine özgü çalışma şartlarının olması, kadın ve çocukların da aynı zamanda iş sahasında olması sektörde çok fazla tehlike ve riski meydana getirdiğini, Ülkemizde 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre tarım sektöründe 155.619 çalışandan toplam 2.761 kişi iş kazası geçirdiğini, ölümlü iş kazaları analiz edildiğinde; kazaların yaklaşık % 32 si trafik kazası, % 13’ü traktör ve tarım makineleri gibi iş ekipmanı kaynaklı, % 10’u ise düşme sonucu gerçekleştiğini belirtmiştir. Gerekli önlemler alındığında iş kazalarının % 98’inin, meslek hastalıklarının ise %100 ünün önlenebildiğini, bu kapsamda Bakanlık olarak iş kazası ve meslek hastalıklarını önleme hedefimiz doğrultusunda ana stratejimizin her zaman iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimine odaklanmak olduğunu ve ayrıca Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı, iş sağlığı ve güvenliği kültürüne sahip bireylerden oluşan bir toplumda ulaşılabilir bir hedef olduğunu, her bir vatandaşımız, çiftçimiz bu kültüre sahip olana kadar çalışmalarımızın tüm hızıyla devam edeceğini ifade etmiştir.